ยาห้องพยาบาล setup ห้องพยาบาล

จัดหาอุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องพยาบาล ยา ครุภัณฑ์ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ สถานพยาบาลประจำโรงงาน ห้องพยาบาลในโรงงาน ห้องพยาบาลโรงเรียน ห้องพยาบาลประจำบริษัทและหน่วยงานต่างๆ

สั่งเลยคลิ๊ก

ปรึกษาทีมแพทย์และเภสัชกรของเรา

หากมีคำถามเรื่องยา ต้องการคำแนะนำการใช้ยาที่ถูกต้อง หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ สามารถปรึกษาเภสัชประจำบริษัทของเราได้ตลอดวัน ทั้งทางโทรศัพท์และ Line @sai4ppdrug