ภาวะตาสีฟ้าจากยาฟาวิพิราเวียร์

ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) เป็นยาต้านไวรัสที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส SARS-CoV-2 ที่ก่อให้เกินโรคโควิด-10 ปัจจุบันยาฟาวิพิราเวียร์ถือเป็นยาหลักตามแนวทางในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19

Read more