ภาวะตาสีฟ้าจากยาฟาวิพิราเวียร์

ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) เป็นยาต้านไวรัสที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส SARS-CoV-2 ที่ก่อให้เกินโรคโควิด-10 ปัจจุบันยาฟาวิพิราเวียร์ถือเป็นยาหลักตามแนวทางในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19

ภาวะเกิดจาสีฟ้าจากยาฟาวิพิราเวียร์

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเม็ดสีเมลานิน ที่เป็นผลจากการที่ร่างกายดูดซึมยาฟาวิพิราเวียร์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสีบริเวณจอตา ถุงหุ้มแก้วตา ในผู้ป่วยบางรายอาจมีการเปลี่ยนแแปลงของสีเกิดขึ้นที่บริเวณเล็บและนำลายทำให้เกิดเป็นสีฟ้าขึ้น

ตาสีฟ้ากับการมองเห็นของผู้ป่วยโควิด-19

ภาวะตาสีฟ้าเป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ แม้ว่าจากการรายงานในปัจจุบันพบว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการมองเห็น แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังในระยะยาว เพราะอาจเกิดการมองเห็นที่ลดลงในอนาคต รวมทั้งต้องศึกษาข้อมูลในระยะยาวต่อไป

คำแนะนำจากแพทย์

ภาวะตาสีฟ้าจากยาฟาวิพิราเวียร์สามารถหายได้เองเมื่อหยุดใช้ยา หากผู้ผ่วนรับประทานยาฟาวิพิราเวียร์และมีผลกระทบต่อการมองเห็น ควรแจ้งแพทย์ที่ดูแลรักษาทันที

ที่มา: โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สภากาชาดไทย, รศ. พญ. งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ

ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 1564